Šviesos difrakcija

Tiesiaeigio šviesos sklidimo dėsnis teigia, kad skaidrioje vienalytėje terpėje šviesa sklinda tiesiai. Tačiau ar šis dėsnis galioja visada? F. Grimaldis pastebėjo įdomų reiškinį. Pastatęs nedidelį daiktą siauro šviesos pluošto kelyje, jis ekrane išvydo šešėlį, truputį mažesnį už tą, kuris turėtų susidaryti spinduliams sklindant pro daikto kraštus tiesiomis linijomis. Atlikdamas kitą bandymą, F. Grimaldis aptiko, kad pro skylutę praėjes šviesos pluoštas ekrane suformuoja didesnę šviesią dėmelę, negu turėtų būti pagal tiesiaeigio šviesos sklidimo dėsnį. F. Grimaldžio pastebėtas reiškinys vadinamas difrakcija — šviesos bangų, einančių pro kliūčių kraštą, užlinkimu (nukrypimu nuo tiesaus kelio). Šviesos difrakcija yra tuo ryškesnė, kuo mažesni kliūties matmenys. Ji ypač akivaizdi, kai tie matmenys artimi šviesos bangos ilgiui.

Bandymas. Priartinkime nykštį prie smiliaus, palikdami nedidelį tarpelį. Tarp pirštų atsiranda tamsus ruoželis. Tai ne kas kita, kaip interferencinis vaizdas, susidaręs dėl difrakcijos   šviesai   einant   pro   siaurą  plyšelį tarp pirštų. Kai šviesos bangų eigos skirtumas lygus nelyginiam pusbangių skaičiui, pro vieną plyšelio dalį praėjęs šviesos pluoštelis susilpnina praėjusi pro kitą dalį. Taigi kartu vyksta ir interferencijos reiškinys. Toks interferencinio vaizdo susidarymas įmanomas dėl to, kad dalis šviesos pluošto, einančio pro siaurą plyšį, nukrypsta nuo tiesios sklidimo krypties.

Difrakcinė gardelėStiklinėje plokštelėje specialia įranga įrėžus lygiagrečius rėžius, gaunami neskaidriais tarpais perskirti siauri šviesą praleidžiantys plyšiai. Tokia plokštelė vadinama skaidriąja difrakcine gardele. Difrakcinę atspindžio gardelę sudaro metalinis veidrodis, kurio paviršiuje vienodu atstumu įrėžta daugybė tos pačios formos lygiagrečių rėžių (veidrodinės difrakcinės gardelės pavyzdys - kompaktinis diskas) . Difrakcinių gardelių viename milimetre paprastai būna nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių rėžių. Skaidraus plyšio (arba atspindžio juostos) ir neskaidraus tarpelio pločių suma vadinama gardelės konstanta ir paprastai žymima raide d. Difrakcinės gardelės veikimas pagrįstas šviesos difrakcijos reiškiniu. Lygiagretūs šviesos spinduliai, pasiekę skaidriosios difrakcinės gardelės plyšius, sklinda ne tik pradine kryptimi, bet ir visomis kryptimis - jie užlinksta.

Pro atskirus plyšius praėję šviesos pluošteliai interferuoja ir tam tikromis kryptimis vienas kitą stiprina arba silpnina. Iš gretimų gardelės plyšių kampu φ sklindančių spindulių eigos skirtumas (brėžinys nuoroda - "Difrakcinė gardelė")

AC = d sin . Taigi, kai   d sin  = 2k  spinduliai vienas kitą stiprina, o kai d sin = (2k + l) — silpnina; čia k = 0, 1, 2, ...

Jeigu už gardelės pastatytume glaudžiamąjį lęšį, tai ekrane, kuris yra lęšio židinio plokštumoje, šie lygiagretūs visų plyšių spinduliai susirinktu į vieną siaurą juostelę. Kadangi maksimumų padėtys priklauso nuo bangos ilgio, tai gardelė išskaido baltą šviesą į spektrą. Kai gardelė turi daug plyšių, gaunamas labai ryškus spektras.

Difrakcinių gardelių taikymas

Difrakcinės gardelės labai plačiai taikomos moksle ir praktikoje kaip spektriniai prietaisai. Jomis nustatoma spinduliuojančios medžiagos sudėtis, matuojamas bangos ilgis. Žinant gardelės konstantą d ir išmatavus kampą φ , galima iš lygybės d sin φ = 2k apskaičiuoti bangos ilgį:  , čia k yra spektro eilė. Šviesos interferencijos ir difrakcijos reiškiniai įrodo, kad šviesa turi bangų savybių.

TESTAS